ESIOPETUS

Pohjantähden esiopetus noudattaa Tuusulan kunnan esiopetussuunnitelmaa steinerpedagogiikan mukaisesti. Kaikille ilmainen esiopetus toteutuu klo 8-12 ja seuraa koulujen työ- ja loma-aikoja. Aamuisin esioppilailla on omaa toimintaa vertaisryhmässä, jonka jälkeen he siirtyvät omiin ryhmiinsä loppupäivän ajaksi. Omassa ryhmässä esiopetus toteutuu erilaisina esioppilaille annettuina askareina. Esioppilaistamme noin puolet hakeutuu Vantaan seudun steinerkouluun ja loput lähialueen peruskouluihin.

Kuusivuotiskausi on merkittävä murrosvaihe lapsen elämässä ennen hänen siirtymistään kouluun. Kuusivuotiaalla on jo monia taitoja ja ymmärrys itsestä, toisista ja ympäröivästä maailmasta laajenee ja syvenee koko ajan. Kuusivuotiaalla on tarve jäsentää kokemiaan asioita ja vapaassa leikissä asioiden käsittely mahdollistuu tavalla, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Kuusivuotias lapsi elää leikin kulta-aikaa ja me Pohjantähdessä haluamme tukea ja vaalia lasten omaehtoista leikkiä, koska uskomme sen antavan parhaat mahdolliset eväät sekä elämään että kouluun, tiedollisen oppimisen tielle.

Vapaan leikin lisäksi esioppilaiden vuoteen kuuluu monipuolista ohjelmaa vertaisryhmässä kuten retkiä, tunnetaitojen harjoittelua, kädentöitä, musiikkia, liikuntaa, kotiseututietoutta, luontosuhteen vaalimista ym. Jokainen esioppilas saa oman esiopetusvihkon, johon hän vuoden aikana itse kuvittaa ja tekee esiopetustuokioilla annettuja tehtäviä. Valmiita esiopetusmateriaaleja emme käytä.

Pohjantähdessä esiopetusvuoden on tarkoitus olla ehyt kokonaisuus, jonka aikana esioppilaat saavat kokemuksia, kartuttavat taitoja ja lisäävät ymmärrystään itsestä, toisista ja ympäröivästä maailmasta. Koko esiopetusvuoden ajan esioppilaat toimivat omissa ryhmissään oman opettajansa ja pienempien apuna auttaen pukemistilanteissa, ruoan viemisissä, pöydän kattamisessa, jälkien poiskorjaamisessa, lattian lakaisussa, pöydän pyyhkimisessä ja kukkien hoidossa.

Steinerpedagogiikassa esiopetusvuotta nimitetään kuningasvuodeksi - eikä turhaan! Kuningasvuotenaan esioppilaat saavat kokea olevansa taitavia ja ymmärtävänsä jo paljon. He saavat vastuuta ja vapauksia, mitä toisilla ei vielä ole, heihin turvaudutaan ja he antavat iloisina ja ylpeinä tukeaan ja apuaan pienemmilleen. Viimein keväällä koko esiopetusvuosi saa huipennuksensa esioppilaiden saadessa kevätjuhlassa opinporkkanansa ja todistuksen esiopetukseen osallistumisesta.

Lisätietoja esiopetuksesta päivitämme Ajankohtaista-sivulle.

 

 

"Lähtekäämme maailmalle, keppi kouraan, reppu selkään, matkaan
vaan. Soikoon laulu koko pitkän tien, matkaan mukanani laulun vien..."

kuva-Esiopetus