TUUSULAN STEINERPEDAGOGINEN KANNATUSYHDISTYS RY

Päiväkoti Pohjantähti on kannatusyhdistyksen ylläpitämä yksityinen päiväkoti. Kannatusyhdistyksen muodostavat siihen liittyneet päiväkodin lasten vanhemmat ja muut kannatusjäsenet. Kannatusyhdistys antaa vanhemmille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla itse mukana kehittämässä päiväkodin toimintaa ja vaikuttamassa lasten arkeen ja kasvatukseen päiväkodissa.

Hallitus
Kannatusyhdistys valitsee vuosittain keskuudestaan yhdistyksen hallituksen, joka kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ja toimia tiiviissä yhteistyössä päiväkodin henkilöstön kanssa. Hallituksen kokouksissa keskustellaan yhdistyksen talousasioiden lisäksi päiväkodin arkeen liittyvistä asioista. Hallituksen tehtävänä on valvoa ja kehittää päiväkodin sisäistä toimintaa, hoitaa päiväkodin rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä toimeenpanna päätöksiä. Kokousten esityslistalla voivat olla esimerkiksi päiväkotikiinteistöä koskevat asiat, henkilöstöasiat, päiväkodin hankinnat sekä varain-hankinta ja sen toteuttaminen. Kannatusyhdistyksellä ja sen hallituksella on tärkeä tehtävä toimia Pohjantähden henkilökunnan tukena.

Yhteystiedot
Hallitukseen tarvitaan joka vuosi vapaaehtoisia jäseniä, jotka voivat kykyjensä mukaan huolehtia yhdistyksen asioista ja näin mahdollistaa laadukkaan steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen jatkuvuuden Tuusulan kunnassa. Osallistumishalukkuutensa voi ilmaista päiväkodin henkilökunnalle tai hallituksen jäsenille mm. yhdistyksen kokouksissa, päiväkodin tapahtumien yhteydessä tai ottamalla yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan (puh. 044-9682127). Tervetuloa mukaan!

kuva_kannatusyhdistys