top of page

ESIOPETUS

​"Väripolkuja kulkevi lapsonen, poikki punaisen puolukkamaan, halki keltaisen kehäkukkakedon, sinisaarnien saareen sipsuttaen."
​​Pohjantähden esiopetus noudattaa Tuusulan kunnan esiopetussuunnitelmaa steinerpedagogiikan mukaisesti. Kaikille ilmainen esiopetus toteutuu klo 8-12 ja seuraa koulujen työ- ja loma-aikoja. Aamuisin esioppilailla on omaa toimintaa vertaisryhmässä, jonka jälkeen he siirtyvät omiin ryhmiinsä loppupäivän ajaksi. Omassa ryhmässä esiopetus toteutuu erilaisina esioppilaille annettuina askareina. Esioppilaistamme noin puolet hakeutuu Vantaan seudun steinerkouluun ja loput lähialueen peruskouluihin.

Kuusivuotiskausi on merkittävä murrosvaihe lapsen elämässä ennen hänen siirtymistään kouluun. Kuusivuotiaalla on jo monia taitoja ja ymmärrys itsestä, toisista ja ympäröivästä maailmasta laajenee ja syvenee koko ajan. Kuusivuotiaalla on tarve jäsentää kokemiaan asioita ja vapaassa leikissä asioiden käsittely mahdollistuu tavalla, joka tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Kuusivuotias lapsi elää leikin kulta-aikaa ja me Pohjantähdessä haluamme tukea ja vaalia lasten omaehtoista leikkiä, koska uskomme sen antavan parhaat mahdolliset eväät sekä elämään että kouluun, tiedollisen oppimisen tielle.

Vapaan leikin lisäksi esioppilaiden vuoteen kuuluu monipuolista ohjelmaa vertaisryhmässä kuten retkiä, tunnetaitojen harjoittelua, kädentöitä, musiikkia, liikuntaa, kotiseututietoutta, luontosuhteen vaalimista ym. Jokainen esioppilas saa oman esiopetusvihkon, johon hän vuoden aikana itse kuvittaa ja tekee esiopetustuokioilla annettuja tehtäviä.

Pohjantähdessä esiopetusvuoden on tarkoitus olla ehyt kokonaisuus, jonka aikana esioppilaat saavat kokemuksia, kartuttavat taitoja ja lisäävät ymmärrystään itsestä, toisista ja ympäröivästä maailmasta. Koko esiopetusvuoden ajan esioppilaat toimivat omissa ryhmissään oman opettajansa ja pienempien apuna. Esioppilailla on omat vastuutehtävänsä ryhmissä.

Steinerpedagogiikassa esiopetusvuotta nimitetään kuningasvuodeksi - eikä turhaan! Kuningasvuotenaan esioppilaat saavat kokea olevansa taitavia ja ymmärtävänsä jo paljon. He saavat vastuuta ja vapauksia, mitä toisilla ei vielä ole, heihin turvaudutaan ja he antavat iloisina ja ylpeinä tukeaan ja apuaan pienemmilleen. Viimein keväällä kevätjuhlassa eskarit saavat opinporkkanansa ja todistuksen esiopetukseen osallistumisesta.

bottom of page